Znamenitosti u blizini Banskog

Bansko – grad muzej

Bansko je jedinstven grad. Ne samo zbog toga što je svetski poznato zimsko odmaralište, u kojem postoje celogodišnji uslovi za odmor, sport i zabavu. Mnoštvo znamenitosti u blizini Banskog, kao i u samom gradu, privlače turiste za razgledanje i odršavanje interesantnih izleta u gradu i njegovoj okolini.

U nizu muzeja mogu se naučiti neverovatne činjenice iz drevne istorije, načina života, folklora i videti prvobitne umetnosti kao na primer škola ikonopisanja u Banskom i stari umetnički zanati. Turisti se mogu približiti životu i delu velikih Bugara iz Banskog, među kojima su Pajsije Hilandarski, Neofit Rilski, kao i Nikola Vapcarov u nešto kasnijem vremenskom periodu.

Radonova kuća - izložba | Lucky Bansko SPA & Relax

Ovde možete videti jedinstvenu renesansnu arhitekturu, i probati autentična banska jela – čomlek, kapama, barkada, bansko domaće vino i rakija. Nije slučajno to što su ovdašnji muzeji među 100 značajnih nacionalnih objekata, definisanih od strane Turističkog saveza – u stvari, ceo grad može da se nazove muzejom.

Međutim, to nije sve. Postoje mnoge znamenitosti – istorijske, verske, prirodne, koje posetu Banskom turistima čine još interesantnijom.

Prirodne znamenitosti u okolini Banskog

Naravno, kada se govori o znamenitostima Banskog, na prirodu se stavlja poseban naglasak. Pirin nije samo čudesno lepa planina – ona je važna za čovečanstvo sa svojim jedinstvenim biljnim i životinjskim vrstama.

Park „Pirin“, koji počinje u blizini Banskog, još od 1983. godine se nalazi pod zaštitom organizacije UNESCO, kao svetsko nasleđe.

Slika Pirin park | Lucky Bansko SPA & Relax

Park obuhvata veći deo planine Pirin. Sama planina ima alpski karakter – nastala je moćnim pomeranjima zemljine kore, a poslednja izdizanja su se desila tokom Ledenog doba.

Postoji više od 50 visokih vrhova u parku – visine preko 2500 m. Među njima je i vrh Vihren, sa 2914 m nadmorske visine, koji je treći po redu najviši vrh na Balkanu. Između vrhova planine postoje mnoge duboke kotline i doline, u kojima se formiralo mnogo morena.

Lednička jezera su grupisana u grupe, neka su samostalna, jedna imaju imena a druga – ne. Postoji 170 jezera, a meću najposećenijim su Popova jezera, Todorine oči, Banderiška jezera, Kremenska, Vlahinska, Valjviška jezera i dr.

U Parku ima 20 obeleženih planinskih staza za pešačenje, sa ukupnom dužinom od 370 km, različite dužine i težine. Postoji mnogo različitih varijanti za interesantne šetnje.

Postoje i neobeležene staze, za koje vodiči upozoravaju neiskusne turiste da se njima ne kreću sami, već u pratnji vodiča koji poznaje teren.

Razrađene su takođe i obrazovne staze, po kojima stručnjaci upoznavaju turiste sa biljnim i životinjskim svetom oblasti. Neke od ovih staza su prilagođene i za osobe sa invaliditetom.

Druga raznolikost su specijalizovane maršrute, na kojima se zahteva posebna oprema i iskustvo, naročito u toku zime. Prilikom ovakvih aktivnosti, iskusni planinari moraju pravilno da procene opasnost od lavina, opcije napuštanja područja i sl. Isto se odnosi i na skijanje, kao i na skijanje i snoubord izvan uređenih terena.

Bajkuševa munika

Bajkuševa munika, koja se nalazi na oko 8 kilometara od Banskog, zaslužuje posebnu pažnju kao jedna od najinteresantnijih znamenitosti u okolini Banskog. Ona ima više od 1300 godina, što je čini najstarijim drvetom u Bugarskoj, i jednim od najstarijih u svetu. Obim stabla iznosi 7,80 m, prečnik – 2,48 m, a visina – 26 m.

Slika Bajkuševe munike | Lucky Bansko SPA & Relax

Bajkuševa munika nije jedinstvena samo po svojoj starosti i dimenzijama. Interesantna je i priča o tome, kako je pronađena i datirana. To se desilo još davne 1897. godine, kada je ova oblast još uvek bila pod turskim ropstvom.

Konstantin Bajkušev – šumar, koji je stekao obrazovanje u Češkoj i Nemačkoj, i koji je određen od strane cara Ferdinanda da prouči šumske masive planine Pirin. Iz Carigrada je dobijena posebna dozvola, i čak su zajedno sa istraživačkim timom krenuli i turski vojnici.

Bajkušev je naišao na muniku, koja je nekim čudom preživela veliki požar i nalazila se na mestu na kojem je tek počela da raste nova vegetacija. Iz Nemačke je specijalno dostavljen uređaj za analizu godova i tom prilikom je, tokom 1897. godine, izbrojano 1200 godova. Minika je bila ograđena, a šumske i opštinske vlasti su počele da se brinu o njoj.

Zagonetke Bezimenog grada

Bezimeni grad je arheološko nalazište i znamenitost u okolini Banskog, na 4 km udaljen od grada. Znamenitost je među najinteresantnijim ne samo u Bugarskoj, već i u svetu. Otkriven je veliki tračanski grad-tvrđava. Prilikom njegovog otkrivanja otkrivaju se i zadivljujuće činjenice, ali se naučnici suočavaju i sa mnogim zagonetkama.

Arheološke znamenitosti u Banskom | Lucky Bansko

Na ovom mestu, jedan ispod drugog izlaze kulturni slojevi ljudske aktivnosti tokom različitih epoha – od Kasnog srednjeg veka, do 4500-5000 godina pre toga.

Zadivljujuće je to, što su u različitim slojevima pronađene stvari i novac iz različitih perioda – od 4. veka pre nove ere, do 18. veka nove ere. To znači, da je grad bio naseljen tokom svih ovih vekova. Pronađeni ukrasi pokazuju, da je stanovništvo sa ovog prostora uvek bilo bogato.

Međutim, istovremeno, nigde – ni u jednoj legendi, pesmi ili dokumentu – ovaj grad nije spomenut. Zbog toga ga nazivaju Bezimeni grad.

Iskopavanja su počela nakon slučajnog otkrivanja. Tokom 2003. godine, mirjani su čistili teren, da se obnovi kapela na najvišem delu lokaliteta „Sveti Nikola“. Tom prilikom nailaze na zidine grada.

Arheolozi preuzimaju proučavanja i otkrivaju da je u pitanju ranohrišćanska bazilika, sagrađena krajem IV veka. Zatim se pojavljuje nekropola, a nakon toga pronalaze veliki tračanski grad. Nakon pronalaska grada-tvrđave, počinju da se pojavljuju tragovi ljudske aktivnosti i života od pre 4 500 – 5000 godina. Pretpostavlja se da su u pitanju bili preci Tračana.

Sam tračanski Bezimeni grad je bio bukvalno nepristupačan – nalazio se na vertikalnoj steni visine preko 100 metara. Zidine su debljine 1,20 m, i izgrađene su od velikog obrađenog kamenja.

U gradu su pronađeni kameni temelji i građevine sa očuvanom visinom do 3 m i debljinom 0,65 m. Izvan zidina tvrđave takođe se nalazilo naselje. Pronađeni su koplja, sekire, strele, noževi, ukrasi – minđuše, prstenje, narukvice, itd.

Dobrinište – sa  „posebnim statusom“ među mnogim znamenitostima u okolini Banskog

Dobrinište zauzima posebno mesto na listi znamenitosti. Sa svojih 17 mineralnih izvora, grad je popularno balneološko odmaralište.

Po preporuci lekara, voda može da se pije, da se izvršavaju inhalacije ili da služi za kupanje. Tako, na 6 km od Banskog nalazi se centar za lečenje širokog spektra bolesti – bolesti mišićnog sistema, stomačne bolesti, respiratorne, kožne, neurološke i dr.

Grad se ubraja i među istorijske znamenitosti u okolini Banskog. Postoji pronađeno naselje, koje datira od sredine VI veka pre nove ere.

Pronađeni su temelji kuća, kao i oruđa i alati za rad, figurice ljudi i životinja, antičko svetilište . Takođe postoje svedočanstva o Tračanima i Rimljanima – naselja, keramina, novac iz I veka, kada je vladao car Neron.

Građevine iz Rimskog vremena | Lucky Bansko SPA & Relax

Iz rimskog doba, postoje pronađeni bazeni pored mineralnih izvora. Kod dva od njih se vidi, da na rimskoj osnovi ima osmanski stil gradnje.

U periodu između XVIII i XIX veka, na ovom području je došlo do brzog ekonomskog rasta, kada je počela da se razvija trgovina sa Srbijom i nizom zemalja Zapadne Evrope. Ovo ima svestrani uticaj, uključujući i na građevinarstvo i arhitekturu, što se i danas može videti.

Dobrinište ima svoje mesto i sa verskim i kulturnim znamenitostima u okolini Banskog. Zanimljiva je istorija crkve  „Uspenja Bogorodičinog”, sagrađene tokom 1684. godine.

Ona je bila srušena od strane Turaka i obnovljena tokom XVIII-XIX veka. Ponovo je srušena tokom Balkanskog rata i obnovljena dve godine nakon njegovog kraja. Tokom 1980. godine, ponovo se ruši, ali je opet izgrađena. Iz prve polovine XIX veka postoji interesantna kamena ikona sa ktitorskim natpisom.

Od crkvenih znamenitosti u okolini Banskog, vrlo je dragocen ikonostas u crkvi u centru Dobriništa iz 1835. godine. On ima 3 ulaza sa pozlaćenim rezbarijama, delimično obojena. I još jedan doprinos Dobriništa – ovde postoji jedinstvena bašta runolista.

Razlog – nezaobilazan na listi znamenitosti u okolini Banskog

Grad Razlog je gradski centar samostalne opštine. Turisti ga uvek uključuju u spisak znamenitosti u okolini grada, koje da obiđu. U ovom gradu ndefinitivno ima šta da se vidi, a nalazi se na samo 6 km severno od Banskog.

Slike iz grada Razlog | Lucky Bansko SPA & Relax

Posebno je interesantan obnovljeni Drevni bugarski kalendar. On je imao Solarni i Lunarni ciklus, i predstavlja uopštenje hiljadugodišnjih posmatranja.

Instalacija se nalazi u centralnom parku grada Razlog, sa 12 morena, kakvih u Bugarskoj ima samo na planinama Pirin i Rila. Mermerni blokovi su raspoređeni u solarnom krugu, a na njima su urezane životinjske figure – ovan, konj, zec, itd.

Rekonstrukcija je napravljena prema arheološkom pronalasku – amuletu, koji datira iz VIII veka nove ere. To je za sada jedina i potpuna slika Drevnog bugarskog kalendara, pronađena kod nas.

Drevno računanje vremena na našim prostorima danas može da nam se učini malo komplikovanim. U razlogu ćemo na interesantan način saznati kako su se ljudi nekada orijentisali u prostoru i vremenu prema rasporedu Zemlje, Meseca, Jupitera, 12 sazvežđa.

U istorijskom muzeju u Razlogu možete provesti zanimljivu „šetnju“ unazad, kroz epohe – ovde postoji više od 5000 eksponata – od oružja, preko starih knjiga, do etnografskih materijala za domaćinstva u oblasti, zanata, odeće, itd.

Turisti – i bugari i stranci, ovde ostaju impresionirani očuvanom, originalnom i veoma lepom renesansnom arhitekturom. Kuće su se tada nametnule kao specifičan arhitektonski model – Razloško-čepinski, i predstavljaju spomenike kulture.

Osim toga što su originalne, zanimljivo je da se vidi razmeštaj prostorija, nameštaj i način postavljanja, one govore mnogo o estetskom ukusu Bugara u ovoj oblasti, njihovom sistemu vrednosti, razvoju grada.

Na listi znamenitosti u okolini Banskog nalaze se i arheološke iskopine. Posebno je interesantna  „Pisanata crkva“, gde je srednjovekovni manastir „uklopljen“ u temelje ranohrišćanske crkve iz V veka.

Oblast i lokaliteti u okolini Banskog nesumnjivo emituju privlačnu silu za turiste, sa svojom izuzetno lepom atmosferom i atraktivnim mestima, koja sefinitivno zaslužuju da se vide uživo. Zbog toga, ako ste ljubitelj planinskih šetnji ili kulturnih znamenitosti, koje su pomenute gore u tekstu, preporučena mesta bi definitivno trebala da budu Vaše glavne destinacije.

Osnovna slika Escape Bansko | Lucky BanskoZajedno sa prirodnim znamenitostima, tokom Vaše posete bićete očarani mnogobrojnim razonodama u Banskom, a za ljubitelje većih uzbuđenja, predviđene su različite atrakcije. Tako, na primer, nakon završenog obilaska lepih prirodnih znamenitosti Banskog, možete se uključiti u programe za zabavu i timske igre kao što su Escape sobe. Hotel sa pet zvezdica Lucky Bansko SPA & Relaks, na primer, u svojoj ponudi ima mnogobrojne načine za zabavu, i kao jedan od njih su najnovije i najtraženije Escape sobe, koje se nalaze u hotelu. U hotelu postoje dve Escape sobe – Soba hakera i Soba Egipat, koje nude garantovano dobru zabavu i za decu stariju od 6 godina. Puzzle sobe su odličan izbor i prilikom planiranja tem building-a sa kolegama, ili kada jednostavno želite da se zabavite sa prijateljima na jedan zaista inspirativan način.