Varijante eko turističkih mašruta oko Banskog

Da bi mogli da osetite lepotu prirode oko Banskog i da vidite neočekivana mesta, pripremili smo Vam opcije za turističke eko-maršrute, koje možete koristiti za vašu planinarsku šetnju. U prilogu Vam predlažemo i  kartu tih mesta, kako bismo Vam olakšali ovo zadovoljstvo.

Želimo Vam ugodno vreme provedeno u prirodi u okolini Banskog!

Vaš pohod može početi odmah 🙂

 

 1. Sa lokaliteta Predela koji se nalazi na planini Rila, krećemo sa 1000 m nadmorske visine, sve dok se ne popnemo na vrh Kapatni, koji se nalazi na 2175 m. Put traje 4 sata. u jednom pravcu, maršruta je teška i planirana je za celodnevni pohod.

 

 1. Krećemo sa lokaliteta Predela do finala na poljani Mrazenica. Krećemo udarnički sa 1000 m nadmorske visine, penjemo se do 1350 m, tamo ćemo preći i maršrutu u dužini od 5 km u senci, koja je srednje težak nivo, za 1h. i 15min prećićemo ga u jednom pravcu.

 

 1. Od prelepog lokaliteta Predela krećemo sa 1000 m. nadmorske visine sve dok ne stignemo do poljane koja je na 1300 m. i spuštmo se do lokaliteta „Bjalata voda“, koji se nalazi na 1150 m. Prosečno težak nivo, dužine od 9 km. maršruta u jednom pravcu, u trajanju od 3 sata hoda.

 

 1. Krećemo sa lokaliteta „Bojkov rid“, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 960 m, stižemo do Moravskog sela, koje je na 1150 m., teren je mešovit, maršruta je laka, pohod traje 1 sat. i 15min. u jednom pravcu, u dužini od 5 km.

 

 1. Krećemo ispred planinarske kuće Predel u pravcu vrha planine Pirin sa  1016m. nadmorske visine prema lokalitetu „Kulinoto“ koji je na 1445 m., teška maršruta, koja prolazi kroz šumu, dužine 7 km i trajanja 3 sata.

 

 1. Krećemo iz grada Belica po asfaltnom putu do lokaliteta „Beliški skali“ i „Meča dupka“, rastojanje je 8km. u jednom pravcu, ovo je maršruta prosečna težine, u trajanju od 2h, sa  denivelacijom uspona oko 350m.

 

 1. Krećemo iz Semkova do planinarske kuće „Semkovo“, 5 km. u jednom pravcu, polazimo sa 1600m. nadmorske visine i penjemo se do 1900m, pohod traje 1h. i 30min. u jednom pravcu, ova maršruta je sa prosečnim  nivoom teškoće, put je asfaltni i šljunkovit.

 

 1. Krećemo iz Semkova do lokaliteta Karalanica, vodopadi, 8km, šljunak, staza u većem delu je u senci, polazimo sa 1500 m. nadmorske visine i stižemo na 1930 m, prehod traje oko 3h. u jednom pravcu.
 2. Krećemo sa lokaliteta Karalanica, Semkovo u pravcu planinarske kuće „Makedonija“, put je 8 km. staza je šljunkovita od 1930m. nadmorske visine do 2200m. gde se nalazi planinarska kuća, maršruta je prosečne težina, trajanje pohoda je 3 sata.

 

 1. Krećemo iz Semkova u pravcu planinarske kuće „Makedonija“ preko lokaliteta „Dinkov Dol“, dužina maršrute je 10km. šumskom stazom, polazimo sa 1500m. nadmorske visine i se penjemo do planinarske kuće „Makedonija“ na 2200m, teška maršruta, u trajanju od  3h. i 30min.

 

 1. Krećemo iz Dobarskog koje se nalazi na 1225m. nadmorske visine po  tragovima koraka Kralja Marka i produžavamo do lokaliteta „Stankova Laka“ još 2 km. dok ne stignemo na 1600m, nadmorske visine, ukupno 6km. šumskim stazama, prosečna težina maršrute u trajanju je oko 1 sat. i 30 minuta u jednom pravcu.

 

 1. Druga mogućnost – krećemo ispred apart-hotela „Lucky Bansko Spa“ u gradu Bansko do lokaliteta „Košerinata“ šumskom stazom i nakon toga silazimo u grad Bansko, pohod je u dužini 5km., lakši nivo maršrute.

 

 1. Polazimo iz Dobarskog, duž porjećja reke, stazom u senci, dužine oko 6 km. u jednom smeru sa 1200m. do 1550m. nadmorske visine do poljane, ovaj pohod je prosečne težine, u trajanju od 1h. i 20min. u jednom pravcu.

 

 1. Druga opcija – polazimo iz sela Osenovo, koje se nalazi na 1100m. nadmorske visine i penjemo se do lokaliteta „Višterica“ na 1550m. do poljane, prolazimo šumskom stazom, prosečno težka maršruta, dužine 9 km. u jednom pravcu, i u trajanju oko 3 sata.