Savršena usluga

01.06.2018

Zahvaljujem se na savršenoj usluzi! Dajem najvišu ocenu hotelu.

Ž. Penčeva