Politika hotela

Poštovani gosti, zahvaljujemo Vam se što ste izabrali apart-hotel Lucky Bansko SPA & Relax!

OPŠTI USLOVI

 • Ova pravila su razrađena na osnovu važećih zakona u Republici Bugarskoj.
 • Na teritoriji hotela radi sistem za video nadzor (osim u toaletima, hotelskim sobama i SPA centru).

Koristeći usluge hotela, Vi se slažete sa upotrebom video nadzora.

 • Apart-hotel Lucky Bansko SPA & Relax garantuje svojim gostima očuvanje poverljivosti predstavljenih informacija i ličnih podataka.
 • Administracija hotela može da prekine pružanje usluga onim gostima, koji krše pravila i ne poštuju politiku hotela.

PRAVILA ZA SMEŠTAJ I BORAVAK U HOTELU

 • Prilikom dolaska u hotel gost je obavezan da predstavi lični dokument za registraciju.
 • Oprema svake sobe se proverava pre smeštaja i nakon napuštanja.
 • Gosti su odgovorni za sve štete i nedostatke u sobama u kojima borave. U slučaju nastanka šteta, one podležu novčanoj nadoknadi.
 • Zaboravljene od strane gostiju stvari se čuvaju do 6 meseci, dok troškovi kurirske službe za njihovo vraćanje je na račun vlasnika istih.

Smeštaj/napuštanje soba:

 • Smeštaj u sobe je nakon 15:00 časova, a oslobađanje korišćene sobe – najkasnije do 12:00 časova.
 • U slučaju kasnijeg dolaska, nakon 18:00 časova, molimo da nas informišete.
 • Ukoliko želite da kasnije oslobodite korišćenu sobu, molimo, potrebno je da zatražite saglasnost i potvrdu Recepcije, da je to moguće.

U slučaju potvrde, primenjuju se sledeća doplaćivanja:

 • Oslobađanje sobe ne kasnije od 16:00 časova – doplaćuje se 30% od cene korišćenog studija ili apartmana.
 • Oslobađanje sobe nakon 16:00 časova – doplaćuje se 70% od cene korišćene sobe.

Ishrana:

 • Doručak se servira u osnovnom restoranu Le Bistro:

– u toku radnih dana: od 07:00 do 10:30 časova

– u toku vikenda i prazničnih dana: od 07:00 do 11:10 časova

 • Buffet doručak se organizuje pri minimum 50 gostiju.
 • Zabranjeno je unošenje/iznošenje hrane i napitaka u/iz restorana i lobi bara hotela.

Čišćenje soba:

 • Sobe se čiste svaki dan od 08:00 do 17:00 časova.
 • U slučaju da ste postavili tabelu „Ne uznemiravaj“ ili želite da se čišćenje izvrši nakon 17:00 časova, molimo da se obratite recepciji hotela.
 • Večernje čišćenje soba se izvršava od 19:00 do 21:00 časova.

Mini-bar:

 • U svakoj sobi ima mini-bar, koji se svakodnevno popunjava.
 • Konzumacija proizvoda iz mini-bara se plaća u skladu sa objavljenim cenovnikom.

Sef:

 • Svaka soba raspolaže besplatnim sefom.
 • Molimo, čuvajte vredne stvari i dokumente u sefu.
 • Za stvari, ostavljene u sobi ili na teritoriji hotela, odgovornost nosi gost.

Pranje i peglanje

 • Odeća za pranje, predata pre 09:00 časova, vraća se gostima istog dana do 18:00 časova. U ostalim slučajevima, usluga se izvršava sledećeg dana.
 • Za brze narudžbine do 3 sata, plaća se dodatno 50% od cene usluge.

Parking:

 • Hotel raspolaže sa besplatnim spoljašnjim mestima za parkiranje i zatvoreni parking, čija se upotreba plaća u toku zimske sezone.
 • Mesta za parkiranje ne mogu da budu rezervisana.
 • Hotel ne nosi odgovornost za štetu nastalu na automobilima na teritoriji otvorenih parkinga.

Ski ormar:

 • Hotel besplatno obezbeđuje ski ormar sa sistemom za sušenje ski cipela i lične opreme.
 • Nije dozvoljeno čuvanje ski opreme u sobama i prolazak u ski cipelima kroz opšte prostorije hotela.

Smeštaj sa kućnim ljubimcima:

 • Dozvoljeno je smeštanje kućnih ljubimaca težine do 40 kg.
 • Za smeštaj kućnog ljubimca na recepciji se polaže povratni depozit u iznosu od 100,00 BGN, i plaća se taksa „Dezinfekcija“ u iznosu od 15 € po noćenju za kućne ljubimce do 10 kg, i 20 € po noćenju za kućne ljubimce od 10 do 40 kg. Depozit se koristi za pokrivanje eventualnih štete izazvanih od strane kućnih ljubimaca.
 • Kućni ljubimci se puštaju u hotel nakon predstavljanja svih potrebnih dokumenata o registraciji i imunizaciji.
 • Gosti sa kućnim ljubimcima se smeštaju na prvom spratu.
 • Ulazak kućnih ljubimaca u restorane apart-hotela, u SPA centar i dečiji kutak, nije dozvoljen.
 • Gosti sa kućnim ljubimcima treba da kontaktiraju odeljenje „Hotelsko domaćinstvo“, kako bi organizovali pogodno vreme za čišćenje sobe.
 • Kućne ljubimce treba držati na povocu, kada ulaze u hotel ili kada borave u opštim prostorijama hotela.
 • Kućni ljubimci ne smeju da budu ostavljeni bez nadzora.
 • Sve smetnje, kao što su lajanje ili cviljenje, treba da budu blagovremeno prekinute, kako bi se garantovala udobnost drugih gostiju.
 • Gosti su odgovorni za svu imovinsku štetu i/ili telesne povrede hotela ili drugih gostiju, izazvane od strane njihovih kućnih ljubimaca, i saglasni su da ih u potpunosti nadoknade.
 • Hotel zadržava pravo da gostima naplaćuje imovinsku štetu, izazvanu od strane njihovog kućnog ljubimca.

U CILJU OBEZBEĐIVANJA REDA I BEZOPASNOSTI, U HOTELU JE ZABRANJENO:

 • Pušenje u sobama i svim zatvorenim prostorijama apart- hotela Lucky Bansko SPA & Relax. U slučaju konstatovanog nepridržavanja ovog pravila, uz račun za iznajmljivanje sobe biće dodata taksa u iznosu od 100 €.
 • Predavanje ključa-kartice sobe drugim licima.
 • Čuvanje u sobama materijala i/ili predmeta, opasnih po zdravlje i život drugih.
 • Iznošenje i premeštanje nameštaja iz soba.
 • Kršenje opšteprihvaćenih standarda ponašanja, agresivno ponašanje i/ili radnje, koji ugrožavaju zdravlje i imovinu drugih.
 • Oštećenje imovine hotela.
 • Parkiranje automobila na ulazu i izlazu hotela, kao i na način koji blokira saobraćaj.