160 cm Snežni pokrivač

Menu

Dajte informacije o svom boravku

Dolazak
,
Odlazak
,
Odrasli
Starost 16+
Deca
Starost 0-15

2 noci

2 noci

Planina Pirin

Planina Pirin – mladi alpinac star 10 miliona godina

Planina Pirin se nalazi u jugozapadnom delu Bugarske i predstavlja zajednički planinski masiv sa planinama Rila i Rodopi. Za razliku od Stare planine, koja se prostire preko cele Bugarske, od zapada prema istoku, planina Pirin je mala, kompaktna.
Ona zauzima 2585 km² teritorije i ima talasasti reljef – sa mnogobrojnim strmim vrhovima, vertikalnim provalijama i dubokim dolinama.

Pirin prelepi pejzaž | Aparthotel Lucky Bansko SPA & Relax

U pravoj liniji severozapad-jugoistok planina Pirin je dužine samo 66 km. Dostiže maksimalnu širinu od 40 kilometara, od Sandanskog do Obidima. Na svojih 2585 km² površine, planina ima 96 vrhova, čija nadmorska visina je između 2500 i više od 2900 metara.

Najviši vrh je Vihren – 2914 metara. On je drugi vrh po visini u Bugarskoj – „zaostaje” za 11,4 metara za vrhom Musala na planini Rila. Vrh Vihren je u odnosu na visinu na dosta dobrom mestu i u poređenju sa međunarodnim planinskim vrhovima – on je treći vrh po visini na Balkanskom poluostrvu i sedmi u Evropi. Drugi vrh planine Pirin, koji se nalazi na visini većoj od 2900 metara je vrh Kutelo.

Nakon vrhova Vihren i Kutelo, slede sedam vrhova planine Pirin, koji su viši od 2800 metara. Sedamnaest vrhova su na visini većoj od 2700 metara, 32 vrha su viša od 2600 metara, a 40 su na visini većoj od 2500 metara. Srednja visina planine Pirin je 1033 metra. Poređenja radi, najviša tačka planine Sakar, koja pripada nižim planinama, je 856,1 m – na vrhu Višegrad.

 

Ove karakteristike definišu planinu Pirin kao alpski tip planine. Ovakvog karaktera u Bugarskoj su i planina Rila, Vitoša i delovi Stare planine. Sa geološkog aspekta, ovo su mlade planine – nastale pre oko 10 miliona godina, kao posledica seizmičke aktivnosti evroazijske ploče. U drugim delovima Evrope ova aktivnos je formirala, na primer, Alpe.

Planina Pirin – i za skijanje i za plažu

Lokacija i reljef planine Pirin određuju njenu raznoliku klimu. Ovde se klimatski uslovi kreću od prelaznog mediteranskog ka umereno kontinentalnom, do planinskih klimatskih uslova na visokim delovima planine Pirin.

Deca putuju liftom | Aparthotel Lucky Bansko SPA & Relax

U praksi, na ovoj planini čovek može da provede i ski odmor tokom zime, i letnji odmor, kao u egzotičnom morskom odmaralištu, na primer – na otvorenim bazenima akva kompleksa koji se nalazi u sastavu apart-hotela Lucky Bansko SPA & Relaks. U stvari, planina Pirin je privlačna tokom svih godišnjih doba, što je i razlog što ovde ima mnoštvo odmarališta, koliba i pešačkih staza.

U sredini, između tri dela planine Pirin – severnog, srednjeg i južnog, klima je relativno blaga. Srednje temperature tokom zime se kreću oko nule i malo iznad nule, a srednje godišnje temperature su nešto više od 11°C.

Naravno, ako se imaju u vidu pojedinačne oblasti planine Pirin, situacija je sasvim druga – visoki delovi planine imaju svoje temperaturne parametre, tipično planinske. U višim delovima planine, sneg se zadržava između 7 i 8 meseci godišnje. U južnom delu planine, snežni pokrivač se zadržava oko 3 meseca godišnje.

Severni deo planine Pirin ima izrazito alpsku klimu, i predstavlja suštinski deo planine Pirin, sa karakterističnim glacijalnim oblicima reljefa. Ovde se nalaze vrhovi Vihren i Kutelo, i drugi visoki vrhovi planine Pirin.

Sa turističkog aspekta, severni deo planine Pirin je najbolje razvijen u pogledu odmarališta, koliba i pešačkih staza. Od 13 aktivnih koliba na planini Pirin, 11 se nalazi u severnom delu.

Srednji Pirin zauzima 7% planine, ima karakteristične kraške oblike i jedan vrh iznad 2000 metara – vrh Oreljak. Ostali vrhovi su ispod 2000 metara visine, pokriveni uglavnom listopadnim šumama.

Južni deo planine Pirin je najniži, sa preovladavajućim zaobljenim vrhovima, za razliku od alpskih vrhova i kotlina. Najviša tačka se nalazi na nadmorskoj visini od 1977,6 m – vrh Ušite, šume su mešovite – listopadne i četinarske.

Pirin – jedinstvena priroda kao svetsko nasleđe

Usklađenim klimatskim uslovima i reljefom, planina Pirin je razvila bogat životinjski i biljni svet.

Na planini Pirin postoji 250 vrsta kičmenjaka, 177 vrsta ptica, 45 vrsta sisara, 6 vrsta riba. Beskičmenjaci – pauci, insekti, stonoge, itd.,su dosta mnogobrojniji – više od 2000 vrsta i podvrsta. Od kičmenjaka, najčešće se sreću srne, divlje koze, medvedi, lisice, vukovi, tetrebi, sokoli.

Vodopad prelepa slika | Aparthotel Lucky Bansko SPA & Relax

Biljaka sa oblikovanim korenom, provodnim stablom i listovima (nazivaju se još i više biljke) na planini Pirin ima 1300 vrsta – od paprati i žbunja, do vekovnog drveća. Postoji i 320 vrsta mahovina, i na stotine vrsta algi u mnogim rekama i drugim vodenim površinama.

Na planini Pirin postoji niz životinja, koje su upisane u Crvenu knjigu, kao ugrožene vrste. Među njima su troprsti detlić, suri orao, šumska kornjača.

Takođe, postoji i 18 vrsta biljaka, koje se mogu sresti samo ovde – divizima, pirinska livadarka, pirinski mak. Na vrhu Vihren može se naći i runolist – vrlo retka i zaštićena biljka.

Prirodna bogatstva planine Pirin, kao državna politika, ocenjena su još tokom 30-tih godina prošlog veka – tokom 1934. godine, uspostavljen je prirodni rezervat „Bajuvi dupki-Džindžirica”.

Više od polovine njene teritorije pokriveno je šumama crne i bele munike, crnog i belog bora, jele i smrče. Većina stabala su starosti od 100 do 500 godina. Ovako velike i stare šume su retkost u Evropi. Na planini Pirin nalaze se i dve munike, koje su stare više od 1300 godina.

Tokom 1962. godine, na planini Pirin je definisan ogroman prirodni park površine 40332 hektara, koji je od nacionalnog značaja. Prvobitno je nazvan park „Vihren”, a tokom 1975. godine, ime mu je promenjeno u Nacionalni park Pirin, koje je i danas u upotrebi. Tokom 1983. godine ovaj park je ocenjen kao značajno svetsko nasleđe – uključen je u spisak organizacije UNESCO.

Planina Pirin – prelepa bajka o 186 jezerskih ogledala

Pirin je planina sa vrlo živopisnom prirodom, ali posebno očaravajuća su planinska jezera. Postoji 186 jezera na planini Pirin. Od njih, na severnom delu planine nalazi se više od 160, koja su na velikoj nadmorskoj visini – većoj od 2000 metara.

Planinsko jezero Pirin | Lucky Bansko SPA & Relax

Postoje mnogi jezerski kompleksi kojima je, na primer, zasićen rezervat Julen u parku Pirin. Postoje i samostalna jezera, od kojih neka predstavljaju početak malih reka. Gledana iz daljine, jezera planine Pirin izgledaju kao ogledala.

Jezera na planini Pirin su glacijalnog porekla. Vode su bistre, hladne i duboke. Od ovih „ogledala” na visokim delovima planine Pirin, najveće je Popovoto jezero, koje se nalazi na nadmorskoj visini od 2234 metara.

U nižim delovima se nalaze druga Popova jezera, a sva ona sakupljaju vodu iz dva strma potoka koji nose vodu sa vrhova, od kiša i otopljenog snega, koji počinje da se topi tokom proleća.

Veliko Popovo jezero na planini Pirin je jedna od najposećenijih prirodnih znamenitosti na planini. Ono se nalazi među vrhovima, i među udobnim za turiste poljanama. Jezero je površine oko 12,3 hektara i dubine 29,5 metara. Dugačko je 480 i široko 336 metara.

Vrlo lepi i posećivani kompleksi na planini Pirin uključuju Vasiliška jezera, Stražiška, Tipitcka, Disiliška, Poležanska jezera.

Grupa Vasiliških jezera se sastoji od 10 jezera, od kojih su dva osnovna, Gornje i Donje. Ukupna površina ove grupe jezera je oko 18 hektara, obale su kamenite i dosta strme. Voda je hladna – do 10-12 stepeni tokom leta.

Možda najposećivanije jezero kompleksa je Ribno jezero – prostor oko njega uvek je prepun šatora turista, ljubitelja prirode. Ovo jezero se nalazi ispod Gornjeg, na visini od 2145 metara, ograđeno vekovnim munikama i vrhovima. Dugačko je 325 metara, široko – 177, a dubina dostiže do 2,5 m.

Ime mu je povezano sa činjenicom, da u njemu ima mnogo pastrmke, iako se pastrmkom poribljavaju sva Vasiliška jezera.

Planina Pirin – maršrute i za početnike, i za iskusne turiste

Na planini Pirin postoje mnogobrojne turističke maršrute, i različite po vrsti i težini terena i trajanja, staze za šetnju. Šetnje se organizuju po šumskim putevima i stazama, a na nekim mestima i po zemljanim putevima.

Planinska grupna šetnja Pirin | Lucky Bansko SPA & Relax

Na planini Pirin postoje i maršrute alpskog karaktera, sa posebno teškim terenima – stenoviti, strmi, sa velikom denivelacijom, na nekim mestima prolaze pored dubokih provalija. Takvi su na primer pristupi grebenu Končeto. Na određenim mestima, staza postaje široka svega 50 cm.

Od 1963. godine, prelazak poznatog grebena je olakšan postavljanjem metalnog užeta, a tokom 1969. godine na jugozapadnim padinama je prokopana staza. Priča se, da su pre postavljanja ograde, turisti prelazili puženjem u sedećem položaju, odakle je i došlo ime Končeto (kao da su seli na osedlanog konja).

Severoistočne padine grebena Končeto su vertikalne stene, visine oko 400-500 metara, i po njima se često penju alpinisti.

Na planini mogu da se izaberu i sasvim kratke maršrute – na primer od kolibe „Javorov” do Javorove poljane, vreme trajanja je manje od jednog sata. Vreme trajanja može da bude i dosta dugačko – za 17 sati može da se dođe od grada Dobrinište do Melnika, preko koliba „Goce Delčev”, „Bezbog” i „Pirin”.

Popularna među iskusnim turistima je maršruta od kolibe „Javorov do Melnika. Ovo je vrlo lepa maršruta, ali i dosta teška – prolazi kroz tri etape i traje između 5 i 7 dana.

Možemo da nabrojimo još mnogo maršruta na planini Pirin, ali posebno treba da se istakne maršrutra E 4. Ovo je evro-maršruta, koja iz Španije, prelazi preko Francuske, zatim preko Švajcarske, Nemačke i Austrije, posle se nastavlja kroz Mađarsku i Rumuniju, nakon njih kroz Srbiju i Bugarsku, i na kraju preko Grčke dolazi do ostrva Krit.

Deonica koja prolazi preko planine Pirin je na mestu prelepe prirode, ali se po maršruti kreće nakon posebnog sporazuma sa direkcijom parka „Pirin”, u pratnji vodiča i bez odstupanja od određenih staza, u cilju očuvanja jedinstvene prirode.