Jedinstveno mesto

01.06.2018

Jedinstveno mesto! Ako treba da uporedimo sa drugim hotelima sa 5 zvezdica, ovaj hotel bi trebalo da ima više zvezdica ali u Bugarskoj ne postoji takva kategorizacija.
Ovo je mesto na kojem čovek zaista može da se odmori.