160 cm Snežni pokrivač

Menu

Dajte informacije o svom boravku

Dolazak
,
Odlazak
,
Odrasli
Starost 16+
Deca
Starost 0-15

2 noci

2 noci

Društvene aktivnosti Banskog

Popularnost Bansko duguje  jedinstvenoj kuhinji, neverovatnoj prirodi i sjajnim uslovima za letnji i zimski turizam  koji pruža – ovo je neosporna činjenica. Međutim, ako odvojite trenutak od ove činjenice, shvatićete da je  grad kao i svi drugi, a u njemu žive i ljudi koji su u stanju da se uspešno nose sa svim onim što im predstavlja život, i  ljudi kojima je potrebno socijalno pomoć  i podrška u teškim vremenima.

Društvene aktivnosti Banskog

Društvo neće postići  društveni napredak  ukoliko ne razvije različite aktivnosti koje promovišu društvene promene. Zato  opština Bansko, zajedno sa raznim javnim i * društvenim organizacijama i hotelima kao što je Lucki Bansko,  koji  razvijaju aktivne socijalne politike  naporno rade u korist ljudi kojima je potrebna njihova podrška.

Vrste društvenih aktivnosti u Banskom

Društvene aktivnosti koje se odvijaju u Banskom su prilično brojne i ne možemo ih nabrojiti sve, ali ako ste zainteresovani da se upoznate sa  nekim od popularnih projekata  koji naporno rade u gradu, evo šta su:

2019. program zaštite dece

Program zaštite djece u Banskom je cilj da svakom djetetu garantira pravo na život u sigurnom porodičnom okruženju. Deca u riziku, kao i deca i mladi ljudi sa invaliditetom i njihove porodice, mogu imati koristi od usluga Centra za socijalnu integraciju i Dnevnog centra za decu i omladinu sa invaliditetom . Pored toga, 2019 program zaštite dece u Banskom  uključuje:

  •  razne društvene aktivnosti kao što je pomoć porodicama da poboljšaju svoje životne uslove
  •  pomoć u pribavljanju gotovine i naknada
  •  pružanje pristupačne školske sredine za decu sa invaliditetom, itd., Itd.

I opština Bansko i sve škole i mediji u gradu učestvuju u sprovođenju projektnih projekata.

Jednog dana socijalni radnik

Već nekoliko godina zaredom Bansko je uključeno u  Svetsku kampanju za jednodnevni socijalni radnik.  I srednjoškolci i srednjoškolci u gradu mogu učestvovati u kampanji. Cilj kampanje je  banska deca, ispunjavanje za jedan dan uloga socijalnog radnika koji će se suočiti sa stvarnošću i osvetliti potrebu za podrškom kojoj su ugroženi ljudi.

Zakloništa

Zaštićeno stanovanje  više od 10 godina  bilo je sastavni deo društvenih aktivnosti Banskog. Glavna svrha ovih domova je obezbediti sigurno okruženje za decu i odrasle sa intelektualnim teškoćama. U zaštićenim domovima ljudi sa intelektualnim teškoćama su  obučeni i razvijeni tako da se u kasnijoj fazi mogu lakše integrisati u društvo.

Projekat je pod pokroviteljstvom Opštine Bansko, ali hoteli poput Lucki Banskog, koji imaju aktivnu socijalnu politiku, podržavaju ga i spremni su se u bilo koje vrijeme pridružiti sprovodeći kurseve za građenje vještina,  pružajući pomoć u osiguravanju zaposlenja zaposlenje ili na drugi način.

Podrška dnevnih centara i staračkih domova u opštini Bansko

 U Banskom delu nekoliko domova za starije ljude  gde stariji ljudi mogu voditi miran i srećan život. Kuće su obnovljene i opremljene sa svime što vam je potrebno, a  starci se zabavljaju  priređivanjem izleta, prisustvom raznim kulturnim događajima i dovoljno slobodnog vremena da rade sve što žele.

 Dnevni centri za trajno onesposobljene osobe nude dnevnu negu starijih osoba.  Kvalifikovano osoblje brine se i za svoje dnevne i za zdravstvene i rehabilitacione potrebe.

Klub u penziji

Popularni penzioni klubovi širom zemlje jedno su od najsmešnijih mesta za okupljanje starijih osoba. Penzioneri u Banskom  znaju kako uživati u životu i zabaviti se. Članovi kluba redovno:

  •  posećujte različite orijentire
  •  organizujte izlete i šetnje
  •  učestvuje u takmičenjima pevanja, narodnog plesa
  •  organizovati takmičenja u šahu, backgammon
  •  ili se samo okupite u klubu da biste videli prijatelje i zajedno pili kafu

Socijalno patronatstvo

Nije tajna da se  starim ljudima teško nositi sa svakodnevnim kućnim poslovima poput  kupovine i kuvanja. Zato opština Bansko nudi socijalno pokroviteljstvo svim starijim osobama kojima treba neko ko  „Otvoriću vrata za njih“, razgovarajte s njima malo vremena i ostavite im sveže pripremljenu hranu.

Organizacija takmičenja

Vrlo važan dio Banovih društvenih aktivnosti uključuje angažovanje djece i starih sa invaliditetom, kao i starijih osoba, u učestvovanju u raznim takmičenjima koja doprinose njihovoj integraciji.  U Banskom se organizuju tokom cijele godine takmičenja u kojima osobe sa invaliditetom učestvuju sa velikom željom i podrškom. Novac prikupljen ovim takmičenjima  ulaže se u vrtiće ili zaštićene domove i staračke domove  radi poboljšanja njihovih životnih uslova.

Kako hotel Lucki Bansko učestvuje u društvenim aktivnostima ili podržava društvene aktivnosti u Banskom?

Kao jedan od najpopularnijih hotela u gradu, hotel Lucki Bansko ima aktivnu socijalnu politiku  i ne propušta šansu da se uključi u bilo koju od brojnih društvenih aktivnosti koje se u gradu odvijaju. Hotel je uvek među  prvim sponzorima kada je reč o podršci domovima i dnevnim centrima  bilo hranom ili finansiranjem.

Oni su takođe spremni da pomognu sa  besplatnim prevozom  u organizovanju izleta na obližnje destinacije ili pružanjem dvorana za razne kulturne događaje i konferencije vezane za društvene aktivnosti u gradu.

Lucki Bansko takođe razvija  aktivnu donatorsku politiku  i redovno organizuje donacijske kampanje koje imaju za cilj da prikupe potrebna sredstva za lečenje ljudi kojima je potrebna hitna i skupa operacija u inostranstvu.

Donatorske akcije  organizuje vlasnik Lucki Bansko, a prikupljena sredstva se prijavljuju na Facebook stranicama specifičnim za kampanju radi potpune transparentnosti. Ako tokom bilo koje od donatorskih akcija, donirana sredstva premašuju potreban iznos, preostali novac se preusmerava na račune drugih lica kojima je potrebno lečenje.

Za Banskog niko nije tajna da je hotel  Lucki Bansko česti domaćin lopti i dobrotvornih večeri  čiji je cilj prikupljanje sredstava za borbu protiv raka dojke. Ove kuglice okupljaju goste hotela i banske kompanije kako bi se zajedno zabavile i prikupile sredstva da bi se mogle lečiti  za neke od najtužnijih ženskih bolesti našeg vremena – rak od grudi.

Dio prikupljenih sredstava u hotelu Lucki Bansko i dobrotvorne večeri u organizaciji hotela Lucki Bansko preusmjeravaju se na djecu u nepovoljnom položaju  koja žive na teritoriji opštine Bansko. Na ovaj način hotel pokušava da podrži decu i pruži im šansu da se uspešno integrišu u društvo.

Lucki Bansko  smatra da  društvene aktivnosti u Banskom nisu samo odgovornost Opštine i socijalnih ustanova, već je to odgovornost  svih stanovnika grada . Zato se uključuju u sve više socijalnih programa i inicijativa koje organizuju i opština i različite fondacije i neprofitne organizacije  u gradu.

Uključujući se u ličnu ulogu, oni ne propuštaju da pomognu bilo kojoj dobrotvornoj akciji koja može  poboljšati život dece i starih, osoba sa invaliditetom ili koja može spasiti ili  poboljšati kvalitet života  jedne osobe.