Dečiji kamp

Dečiji kamp

LuckyKids – Međunarodni jezički kamp


LuckyKids – jezički kamp za decu

LuckyKids  je 7 ili 14-dnevni letnji dečiji kamp sa obukom na engleskom jeziku.
Održava se tokom meseca juna, jula i avgusta.

Kod nas dolaze deca od 5 do 14 godina, sa početnim ili srednjim znanjem engleskog jezika.

Engleski je jezik, na kojem se održavaju časovi i igre, pod nadzorom i sa aktivnim učešćem profesionalnih nastavnika, za koje je engleski jezik maternji.

Deca se raspoređuju u grupe po 10 dece. O svakih petoro dece se brine 1 nastavnik animator, što garantuje kontrolu i bezbednost dece tokom kampa.

LuckyKids  je kamp, koji će vašoj deci dati 7 ili 14 divnih dana, ispunjenih sa mnogo igara i svakodnevnih aktivnosti u planini. Tokom procesa komunikacije, neprimetno, deca će prevazići jezičke barijere i „progovoriti“.

Metodika i program obuke na engleskom jeziku je posebno razrađena za decu u LuckyKids i usklađena je sa njihovim individualnim nivoom poznavanja jezika.

Preuzmi brošuru ovde.

Ujutru  deca imaju „Zajedničko vreme“, četiri školska časa, nakon kojih sledu ručak u hotelu ili izlet u planini.

Poslepodne  program se prenosi u planinu, gde organizujemo različite aktivnosti: pejntbol, vožnju bicikala, jahanje, ekskurzije do Bajkuševe munike, jezera „Oko“, parka „Igrajući medvedi“, Rilskog manastira ili manastira Rožen, crkve u selu Dobarsko sa neverovatnom ikonom Isusa Hrista, koji sedi u nečemu, što liči na raketu, poseta ribnjaka pastrmke i dr.

Uveče  deca se ne dosađuju – za njih naši animatori organizuju dečiju diskoteku, časove plivanja, pidžama party, potragu za blagom sa svetiljkama…

Ne sumnjajte, da se vaša deca nalaze u sigurnom okruženju – hotel je projektovan za decu, a deca nikada ne ostaju bez nadzora: plivanje u bazenu se posmatra od strane spasioca, nastavnika i animatora, za vreme jahanja konj svakog deteta se vodi od strane individualnog vodiča, obavezna je upotreba kaciga i drugih zaštitnih sredstava, itd.

Bezopasnost: nelomljiva stakla, tepih u svim prostorijama, nedostatak oštrih ivica.

Za više informacija, posetite:  https://www.luckykids.bg