160 cm Snežni pokrivač

Menu

Dajte informacije o svom boravku

Dolazak
,
Odlazak
,
Odrasli
Starost 16+
Deca
Starost 0-15

2 noci

2 noci

Apart hotel Lucki Bansko učestvuje u programu energetske efikasnosti i zelenoj ekonomiji

Apart-hotel Lucky Bansko SPA & Relax |  Logoi operativnih programa

Na 09/12/2013, je „putni nalozi“ doo potpisao ugovor sa Ministarstvom ekonomije i energetike za projekat „Snabdevanje i ugradnju solarnih kolektora za Apart Lucki Bansko“ broj BG161PO003-2.3.02-0172 šema BG051PO003-2.3 0.02 „Energetska efikasnost i zelene ekonomije“ u okviru ose prioriteta 2 Operativnog programa „konkurentnost bugarske ekonomije“ 2007-2013.

U okviru projekta će biti proširen postojeći sistem solarnih kolektora u hotel, biće kupljena nova 36 kom. solarni kolektori sa pratećim materijalima i opreme koja je neophodna za završetak u sadašnjem sistemu, uključujući instalaciju i puštanje.

Trajanje projekta je 9 meseci.

Iznos ukupnih troškova projekta je 105 leva 345.82, od kojih je 42 138.32 leva su donacije u okviru Operativnog programa „Konkurentnost bugarske privrede“.